Onze visie

Lerend veranderen is het doel

Ontwikkelen van mensen en teams is onderdeel van het verbetertraject en bedrijfsprestaties. Het succes is als het team of afdeling in staat is om zich continue te verbeteren en blijvend aan te passen aan de veranderende marktsituatie en de vraag van de klant.

 

Door de juiste weg te kiezen voor verandering zien we dat bedrijven en teams excelleren door gebruik te maken van hun verborgen kwaliteiten en talenten.

Hierdoor zie ik elke keer weer succesvolle verbeterprojecten met gelukkige medewerkers en tevreden klanten.

Door coaching en aandacht worden deze verbeterprojecten de nieuwe werkwijze met blijvend resultaat.

Mijn visie vertaal ik in mijn opdrachten als volgt:

  • Een duidelijke visie en plan geeft richting
  • Betrokkenheid en inzicht zorgt voor sneller resultaat
  • Succes zichtbaar maken (ook de kleinen) zorgt voor vertrouwen
  • Met de juiste prikkels en inzicht voorkom je weerstand

 

De Lean filosofie en de bijhorende Lean hulpmiddelen zijn in veel van mijn opdrachten de basis voor continue verbeteren.

Gedrevenheid, Interactie & Humor

De combinatie van mijn opleiding, mijn werk ervaring en als Lean trainer zorgen ervoor dat iedere presentatie of training een mix is van verbinding, confusie en verbazing, met de nodige humor gebracht.

Ik gebruik veel voorbeelden uit het dagelijkse leven, herkenbaar en soms verbazingwekkend.

Frits van Sambeek