Lean Quick Check

Wat is een Lean Quick Check?

Een Quick Check is een beperkt onderzoek binnen een organisatie of van een bepaald onderdeel. Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd.

De resultaten van de Quick Check kunnen de rede zijn voor een uitgebreider onderzoek en tot het oppakken van Lean verbeterprojecten.

Ons doel met de Quick Check

Het start allemaal met de vraag: waar wil je heen als organisatie en wat is nodig om het doel te bereiken?

Het doel staat bij ons centraal en niet de methodiek. Afhankelijk van de organisatiestructuur bekijken we hoe wij gezamenlijk bestaande processen in kaart kunnen brengen en een advies op maat kunnen geven.

De voorgestelde verandermodellen staan volledig in dienst van de vraag van de organisatie.

  • Bij de Quick Check maken we gebruik van informatie die voorhanden is;
    • Data maar ook door met betrokken medewerkers te praten.
    • Een eerste vervolgstap zou kunnen zijn om direct aan de slag te gaan met een verbetertraject van een benoemd probleem, om daarmee draagkracht te creëren onder de medewerkers en ze bekend te maken met het Lean denken en doen.

Onze Werkwijze

Onze ‘Quick Check’ behelst een korte analyse van de organisatie, het proces en de teams. De kracht hiervan is dat dit samen gedaan wordt met de mensen uit het proces. Tijdens de Check doen we o.a. het volgende:

  • Interviews met een selectie van betrokken medewerkers uit het proces, management en andere belanghebbende. Het doel hiervan is om te begrijpen wat er binnen dat proces speelt.
  • Het proces in kaart brengen met behulp van een Value Stream Mapping, een techniek waarin verspillingen in processen zichtbaar gemaakt worden. We doen dit door middel van het geven van workshops, waarin we de belangrijkste processen in kaart brengen met de mensen uit het proces.
  • Indien nodig het aanvullen van gegevens aan de Value Stream Map en eventueel nog wat extra gesprekken om specifieke onderdelen verder te ontleden.
  • De uitkomsten van de workshops worden samengevat in een aanbeveling en een plan van aanpak om het proces te verbeteren.

 

Voor meer informatie of een voorstel op maat kun u contact met ons opnemen