De sticker planning

Lean planning is een andere aanpak voor het maken van een traditionele bouwplanning. Lean planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder én niet later. Het is een opvolgend aantal werkzaamheden met als doel een door alle partijen gedragen realistische planning, ter ondersteuning van het projectmanagement. Lean plannen is meer dan alleen stickertjes plakken. Het is een traject dat het hele project beslaat (in delen van 4-8 weken) en is in verschillende fases te verdelen.

Bij lean planning zijn alle partijen vanaf het begin bij de planning betrokken; de aannemer zelf, alle geselecteerde onderaannemers en mogelijke belangrijke leveranciers. Tijdens de gezamenlijke planning dag wordt de planning samen vastgesteld en worden mogelijke conflicten ondervangen door creatieve oplossingen enerzijds en heldere keiharde afspraken anderzijds. Wanneer alle onduidelijkheden gezamenlijk zijn opgelost, kan vervolgens de planning nog verder gecomprimeerd worden. Tijdens de daadwerkelijke bouw is er dagelijks overleg (het 15-minuten overleg) tussen alle voorlieden om de planning te controleren en vooruit te kijken. Ook is er een wekelijks overleg met leidinggevenden.

Het is belangrijk dat vooraf bekend is welke informatie op een post-it moet staan en op welke manier deze gaat worden geplakt.

 

 

Scroll naar boven