Lean bouwen

Lean Bouwen kan de bouwtijd aanzienlijk verkorten. Door efficiënt gebruik te maken van tijd, materialen en productieprocessen, creëert men waarde.

Een Lean cultuur binnen de bouw vergroot waarde actief, brengt verspilling terug en voorkomt faalkosten. Het samenwerken en bouwen binnen een Lean cultuur zorgt voor een kortere doorlooptijd.

Samenwerken met andere bedrijven kan helpen om Lean werken te implementeren en te verbeteren. Door efficiënt gebruik te maken van tijd, materialen en productieprocessen, creëert men waarde. Een Lean cultuur binnen de bouw vergroot waarde actief, brengt verspilling terug en voorkomt faalkosten.

Lean Bouwen kent veel voordelen, zoals:

  • Er zijn aanzienlijk minder onduidelijkheden tijdens het project
  • Er blijven geen onopgeloste problemen achter
  • Er is een grotere commitment bij alle betrokkenen; samen moet je het maken
  • De raakvlakken tussen de verschillende activiteiten krijgen veel aandacht en afspraken hierover worden vastgelegd
  • Minder improvisatie, veel beter beheerst proces
  • Hogere kwaliteit
  • Kortere doorlooptijd en dus eerdere oplevering.
Scroll naar boven