De basis

De Basis

Het bouwen van de basis van een Lerende Organisatie is het begin van Lean. Die stabiele basis is nodig om voorspelbare en beheersbare bedrijfsprocessen te creëren. Door het inzetten van de Lean methodieken versterk je het team en de dagelijkse processen.

Wij helpen je graag met het vinden van jullie nieuwe basis.

De missie

Elke verbetermethode heeft sturing nodig, en vraagt om een missie, die wordt vertaald naar verbeterpunten en bijbehorende prestatieverbetering op de werkvloer. De veranderingen moeten zichtbaar zijn.
Hier en daar veranderen moet weer doelgericht verbeteren worden op alle relevante gebieden. Hierbij zijn de voornaamste verbeterdoelen niet meer de efficiency en kostenbesparingen, maar staan betere resultaten voor de klant centraal.

Wij  leggen in de begeleiding van Lean verbetertrajecten veel nadruk op een goede start: Value voor de klant bepaal je op basis van de strategische doelen en de hieruit afgeleide jaardoelen en strategische verbeterinitiatieven. Een traject gericht op duurzame verandering start dus vanuit een gedegen strategie bepaling.

LeanLine help u uw strategische doelen in een heldere en inspirerend verbeterplan te vertalen. Dus eerst de juiste dingen gaan doen, en dan deze slimmer gaan doen.

De kracht van constante verbeteringen.

Het stappenplan

Voor het afstemmen van een gezamenlijk succes gebruiken wij het volgende stappenplan:

  1. inventarisatie bestaande situatie
  2. selectie "sparringpartner" (ons contact persoon)
  3. kick-off voor alle leden (lights-on en informatie, 4 uur sessie)
  4. de 3 daagse lean training
  5. inplementatie & opvolging

De uitkomst

  • In een lean-team weet iedereen van elkaar wie, wat, wanneer doet en wat hij nodig heeft.
  • De werkzaamheden zijn zo goed op elkaar afgestemd, ook op het gebied van logistiek, dat het bijna vanzelf loopt.
  • Knelpunten worden gezamenlijk opgelost.
  • Er zijn minder uren nodig, dus de kosten gaan omlaag.
  • En misschien nog wel het belangrijkste: iedereen werkt er met plezier!