TNO

Bouwlogistiek 4C

Slimme bouwlogistieke concepten in de praktijk (TNO)

Onderzoek duurzame bouwlogistiek

Afgelopen jaren is er in verschillende projecten onderzoek gedaan naar duurzame bouwlogistiek. Hieronder worden een aantal van deze projecten kort toegelicht.

4C in Bouwlogistiek: 4C staat voor Cross Chain Control Center. In het onderzoeksproject zijn bij twee concrete bouwprojecten van respectievelijk TBI (Hotel Amstelkwartier) en VolkerWessels in samenwerking met Boele en van Eesteren (De Trip) nieuwe bouwlogistieke concepten en ketenregie systemen toegepast in de praktijk. Zoals o.a. een bouwhub aan de rand van de stad of bij een toeleverancier of zogenaamde runners voor het tijdig gereed zetten van bouwmaterialen op de juiste locatie op de bouwplaats.
TNO heeft voor het bouwproject De Trip aangetoond dat het toepassen van bouwlogistieke concepten loont: 69% minder ritten naar de bouwplaats, 69% minder kilometers van bouwverkeer, 68% minder CO2-uitstoot en gemiddeld 81 minuten besparing voor de leverancier per rit.

4C control tower toepassingen in bouwlogistiek: Dit is een vervolg op het voorgaande project. In dit project heeft TNO 9 nieuwe bouwprojecten geadviseerd bij het toepassen van bouwlogistieke concepten en zijn de prestaties en impact op de omgeving gemeten. Bij 3 proeftuinen zijn er uitgebreide gegevens vezameld en ook besparingen aangetoond. Bij deze drie projecten werd circa 50%, 65% en 80% aan ritten bespaard, totaal ruim 260.000 kilometer. Dit leidde tot een vermindering van de CO2-uitstoot van respectievelijk 40%, 85% en 50%. De ervaringen met BouwHubs, een locatie aan de rand van de stad waar alle bouwmaterialen worden verzameld, waren unaniem positief.

Amsterdam Vaart!: In dit project werkt TNO samen met gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Waternet. Het doel is zoveel mogelijk transport van bouwmaterialen over de weg te verplaatsen naar het water. Om dit mogelijk te maken is in veel gevallen een multimodale bouwhub nodig. Dit is een ontkoppelpunt voor de overslag van bouwmaterialen van weg naar water en omgekeerd, en biedt mogelijkheden voor tijdelijke opslag van bouwmaterialen en bundeling van het transport van bouwmaterialen. In 2018 zijn mede door de stimulans van het consortium al een aantal multimodale bouwhubs gestart en zijn bij een viertal bouwprojecten de eerste ervaringen opgedaan met transport van bouwmaterialen over water. TNO heeft zich in dit project gericht op de monitoring van het effect van het toepassen en werken met een multimodale bouwhub. De gemeente Amsterdam gebruikt de ervaringen in de ontwikkeling van beleid op het gebied van goederenvervoer over water. De positieve resultaten uit 2018 hebben ervoor gezorgd dat er een vervolg komt voor o.a. meerdere bouwprojecten in Amsterdam.

 

Bron: TNO

comfortzone

Comfort zones

"Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de dingen moeilijk".

1. Groen is de comfortzone. Hier voel je veiligheid en kun je volledig ontspannen.
2. Geel is de stretch zone. In dit gebied zet je kleine stapjes buiten je comfortzone om jezelf uit te dagen te groeien en te leren.
3. Rood is de panic zone. In dit gebied ben je zover buiten je comfortzone dat je stress en angst ervaart.

De algemene trend is dat we vast komen te zitten in onze comfortzones. Soms voor de rest van ons leven.
Het probleem:
Verleg de grenzen van je comfort zone zonder dat je in de panic zone komt. Wanneer je in de panic zone komt, kan er angst ontstaan die je gaat weerhouden op de comfort zone te verlaten. Deze panic zone bemoeilijkt het leerproces juist, omdat alle aandacht gaat naar de angst die je ervaart. Het regelmatig verlaten van je comfort zone zorgt er voor dat je jezelf blijft ontwikkelen, je creativiteit wordt uitgedaagd en je ervaar meer levensgeluk.

Het uit je comfortzone gaan betekent niet dat je geen angst ervaart, maar dat je verlangen om te leren en te groeien groter is.
Doe dingen die je nog nooit eerder hebt gedaan, ongemakkelijke dingen, dingen waar je bang voor bent!
Zo bereik je je doelen en leef je zonder spijt.

Kaizen teams

Kaizen teams

Lean proefprojecten / Kaizen Teams

Proefprojecten zijn een goede manier om mensen in de organisatie die de Lean-filosofie omarmen en voor hen het experimenteren met vallen en opstaan de juiste manier is om oplossingen te bedenken. Proefprojecten werken het beste wanneer de eerste wordt gemaakt door een lokale manager die een voorvechter is van het 'lean'-initiatief.
Er zijn echter ook multifunctionele situaties waarin kwesties moeilijker te definiëren zijn, waar niemand een algemene oplossing in gedachten heeft en er geen natuurlijke leider is aan wie alle betrokkenen rapporteren. Hier kunnen Kaizen-teams van pas komen. Kaizen-teams zijn probleemoplossende teams van vier tot acht werknemers die zijn gekozen om een bepaald proces te verbeteren, meestal rapporterend aan een Lean manager. Hun doel is om aannames over hoe de organisatie werkt te laten vallen en een betere manier te bedenken.
Het hele uitgangspunt achter het Kaizen-team is het om knelpunten, storingen en onvervulde klantbehoeften als kansen te leren kennen. De teams gebruiken een verscheidenheid aan technieken: waardestroom- / procesmapping, hoofdoorzaakanalyse, spaghettidiagrammen, procesbasis, berekening van takttijd en ouderwetse verbeeldingskracht.

winkels

Ook LEAN voor bouw in Retail en dienstverlening

Ook LEAN voor (ver)bouw in Retail en dienstverlening.

De opdrachtgever moet ook de voordelen zien van LEAN bouwen of renoveren. De 60% reductie in doorlooptijd is in veel gevallen zeer interessant omdat hierdoor de service of verkoop eerder kan starten en dit ook nog met een besparing op bouwkosten. Gefaseerd herbouwen zorgt voor extra tijd, maar ook voor aanzienlijke extra kosten voor afscheiding, veiligheid en deels loskoppelen en aansluiten van installaties. Met een gemiddelde bouw- of renovatietijd in de winkel van 10-12 weken, zou dit een besparing van 6+ weken opleveren die volledig kan worden toegevoegd aan de jaaromzet, wat een 12% extra is bij nieuwe openingen of beduidend minder omzetverlies zou zijn tijdens herbouwt. Dit alles met een besparing op de investering van 15% -30%. Het zou de basis zijn voor een grootse (her) opening

worker

‘Wij leveren kwaliteit.’

Wij leveren kwaliteit.

Welk bedrijf in de bouwwereld zegt dat nou niet?  En logisch, het zou gek zijn als we geen kwaliteit zouden leveren. Ongetwijfeld maken we het ook allemaal waar, die belofte van kwaliteit. Toch zijn de faalkosten op projecten nog altijd onnodig hoog.

Samenwerking biedt uitkomst, daar zijn we het allemaal over eens. Maar is de manier waarop we nu samenwerken goed genoeg?

Want we doen allemaal onze stinkende best om alles goed met elkaar af te spreken vooraf en gedurende het project, maar ondertussen focussen we in de meeste gevallen nog steeds alleen maar op onze eigen werk. Als we dat maar goed afleveren is het goed.

Hierdoor bannen we fouten en faalkosten niet uit een project. Het is zo langzamerhand wel tijd dat we eens echt met elkaar te gaan samenwerken.

Projecten waarbij voorafgaand tot in detail in een bestek is vastgelegd wat er hoe moet gebeuren maken is de kans groot dat de faalkosten op de loer liggen. De partij die het bestek schrijft kan onmogelijk van alle specialisaties grondige kennis hebben die hiervoor nodig is.

Beter zouden we vroegtijdig met alle betrokken partijen om de tafel gaan. Zodat we allemaal meedenken over het proces, de werkwijze, de volgorde van het werk en de slimme oplossingen daarin. Dan weten we ook beter hoe we rekening kunnen houden met elkaar, en elkaar kunnen waarschuwen als werkzaamheden dreigen fout te gaan.

Hiervoor is vertrouwen nodig in de samenwerking en dat krijg je als je elkaar leert kennen doordat je vaker met elkaar samengewerkt. Door deze manier van samenwerking ontstaat er een mentaliteitsverandering en ga je van “eigen focus” naar ‘werkelijk samenwerken’.

Daarmee kunnen we het proces denk ik niet alleen efficiënter, sneller en beter maken, we maken het ook nog eens veel leuker