Daily stand-up meeting

De standup meeting or daily standup meeting genoemd, is een dagelijkse bijeenkomst van het team van maximaal 15 minuten. Het is belangrijk dat deze tijdsduur nooit overschreven wordt. Het doel van de daily standup meeting is om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en een plan te hebben voor de komende 24 uur. De tijd en plaats van de daily standup meeting zijn altijd hetzelfde.

De 3 vragen tijdens de daily standup meeting

Tijdens de daily standup meeting beantwoordt iedereen drie vragen:
• Wat heb ik bereikt sinds de vorige daily standup?
• Wat ga ik vandaag bereiken?
• Verwacht ik obstakels, en kan het team me daarbij helpen?

Het doel van het project wordt bij deze bijeenkomst telkens in het achterhoofd gehouden. Deze dagelijkse standup meeting zorgt ervoor dat het waarschijnlijker wordt dat het doel van het project behaald wordt.
Verantwoordelijkheden tijdens de Daily standup
De leider/uitvoerder is verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van de Daily standup meeting, maar het team is verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarnaast is het de taak van de leider/uitvoerder om het team te leren dat de meeting niet langer dan 15 minuten duurt. Duurt de meeting toch langer dan 15 minuten? Dan grijpt hij of zij in.
Tip: Het is niet raar om de meeting na 15 minuten te stoppen als het team nog niet klaar is, want zo leer je het in het vervolg korter te houden.

Een veelgemaakte fout
Een veel gemaakte fout met de Daily standup is dat het team verslag doet aan de leider/uitvoerder in plaats van aan elkaar. De leider/uitvoerder wordt dan als projectleider beschouwd en dat is niet de bedoeling. De standup meeting is bedoeld voor de Developers. De teamleden moeten dus aan elkaar rapporteren en niet aan de leider/uitvoerder. Deze moet er alleen voor zorgen dat de Daily Scrum plaatsvindt en houdt de tijd in de gaten.
Tip: laat iedere standup iemand anders de leiding nemen. Zo ontstaat er bij iedereen respect voor degene die die dag de leiding heeft.

Een tweede fout die gemaakt wordt is de verwachting dat de leider/uitvoerder alle obstakels uit de weg moet ruimen voor het team.

Het team is in principe zelf organiserend en dus ook zelf verantwoordelijk voor de obstakels. Echter, ligt iets buiten de invloedssfeer van het team, dan wordt dit in de daily standup meeting aan de leider/uitvoerder toegelicht en zal deze het obstakel uit de weg ruimen.

Voordelen:
Waarom zijn de Daily standup meetings belangrijk?
• Verbetert de communicatie.
• De daily standup meeting zorgt ervoor dat andere vergaderingen overbodig worden.
• Identificeert belemmeringen.
• Stimuleert snelle besluitvorming.
• Verbetert de kennis van het team.
• Iedere dag wordt de voortgang op het doel transparant gemaakt in de daily standup meeting. Het wordt dus erg lastig voor teamleden om de kantjes er vanaf te lopen. Deze transparantie is voor sommigen wennen, voor anderen een verademing.