Veranderingsmanagement

De veranderingsmatrix is ontwikkeld als een manier om het proces van complexe verandering in een educatieve omgeving te conceptualiseren, en om degenen die betrokken zijn bij het implementeren van verandering te helpen om zowel het proces als de manieren te begrijpen waarop hun reacties op verandering begrepen kunnen worden.
In termen van het bovenstaande model is visie ‘het grote plaatje’ dat mensen nodig hebben als ze een idee willen hebben van waar verandering hen naartoe leidt.
Vaak hebben de mensen die de leiding hebben of die een innovatie aansturen een goed idee van de 'visie' van waar ze allemaal heen gaan en wat er zal worden bereikt, maar vaak wordt dit niet aan iedereen overgebracht of wordt het niet geaccepteerd door degenen die geacht worden te volgen. Het opbouwen van een gedeelde visie is daarom een cruciale factor bij het begeleiden van verandering, zonder welke deelnemers zich waarschijnlijk in de war zullen voelen.
Als mensen die betrokken zijn bij verandering, om welke reden dan ook, het gevoel hebben dat ze niet over de nodige vaardigheden beschikken om de voorgestelde verandering effectief aan te pakken, zullen ze hoogstwaarschijnlijk angst ervaren.
Verandering houdt vaak in dat we op nieuwe manieren gaan werken, verschillende strategieën uitproberen, nieuwe plannen implementeren.
Het is niet verwonderlijk dat als mensen het gevoel hebben dat ze onvoldoende zijn toegerust om deze dingen te doen, ze een gevoel van angst zullen voelen; maar al te vaak zien degenen die verandering aansturen dit niet in en voeren geen strategieën om de vaardigheden te identificeren die het personeel nodig heeft en de middelen om deze te verkrijgen.
Als mensen geen prikkel hebben om te veranderen, zullen ze er waarschijnlijk weerstand tegen hebben.
Met andere woorden, als mensen het gevoel hebben dat ze er niets uit zullen halen, is hun normale reactie zichzelf af te vragen ‘waarom veranderen?