Kaizen teams

Lean proefprojecten / Kaizen Teams

Proefprojecten zijn een goede manier om mensen in de organisatie die de Lean-filosofie omarmen en voor hen het experimenteren met vallen en opstaan de juiste manier is om oplossingen te bedenken. Proefprojecten werken het beste wanneer de eerste wordt gemaakt door een lokale manager die een voorvechter is van het 'lean'-initiatief.
Er zijn echter ook multifunctionele situaties waarin kwesties moeilijker te definiëren zijn, waar niemand een algemene oplossing in gedachten heeft en er geen natuurlijke leider is aan wie alle betrokkenen rapporteren. Hier kunnen Kaizen-teams van pas komen. Kaizen-teams zijn probleemoplossende teams van vier tot acht werknemers die zijn gekozen om een bepaald proces te verbeteren, meestal rapporterend aan een Lean manager. Hun doel is om aannames over hoe de organisatie werkt te laten vallen en een betere manier te bedenken.
Het hele uitgangspunt achter het Kaizen-team is het om knelpunten, storingen en onvervulde klantbehoeften als kansen te leren kennen. De teams gebruiken een verscheidenheid aan technieken: waardestroom- / procesmapping, hoofdoorzaakanalyse, spaghettidiagrammen, procesbasis, berekening van takttijd en ouderwetse verbeeldingskracht.