Lean in de bouw

Naast het steeds verder vervolmaken van het BIM-model en 3D scannen is ook het bouwen volgens de lean-filosofie een niet weg te denken ontwikkeling. Lean in de bouw betekent werken aan waarde en het voorkomen verspilling tijdens het bouwproces. Plannen volgens Lean betekent bijvoorbeeld dat een volgende bouwactiviteit pas wordt uitgevoerd als de vorige daarom vraagt (Pull); niet eerder en niet later. Niemand hoeft op een ander te wachten en zo ontstaat er “Flow” in het proces.
Wat betekent Lean voor de bouwpartners?
Voor hen leidt dit tot minder faalkosten en een kortere bouwtijd. Ook hoeft men voor een project minder voorraden voor te financieren en kunt door tijdwinst ook meer projecten aannemen. Kortom, de productiviteit gaat omhoog. Ook voor de medewerkers is het belangrijk om onderdeel te zijn van een constant lerende organisatie.
Door een goede samenwerking met uw ketenpartner is men ook in staat een lagere kostprijs in rekening te brengen bij de klant, waardoor de kans groter is dat u wordt gekozen als opdrachtnemer. Door Lean succesvol toe te passen wordt ieder project binnen het gestelde tijdpad, budget én volgens de vooropgestelde kwaliteitseisen opgeleverd.
Een hele geruststelling voor u en de klant