Pull Planning

Wat is Pull (LEAN) -planning?

Last Planner
Daarbij krijgen de bouwpartners die bepaalde werkzaamheden uitvoeren, de eindverantwoordelijkheid voor de planning daarvan. Vandaar de term De term ‘last planner’.
Bij de Last Planner methode komen alle aannemers aan het begin van een bouwproject bijeen om gezamenlijk een Pull planning te maken (post-it planning). Hierbij wordt dan al gedetailleerd rekening gehouden met de onderlinge samenhang en aansluiting in de werkzaamheden.
Van daaruit werkt het team achteruit om alle details en vereisten toe te voegen. Gedurende de bouw zijn er vervolgens wekelijkse bijeenkomsten op uitvoerdersniveau, PEP en dag-start gesprekken (stand-up meeting). Die bijeenkomsten dienen om te kijken of alles nog gaat zoals verwacht, en om de planning voor de aankomende dagen zo nodig bij te stellen.
Daarbij checken alle uitvoerders of hun aandeel in binnenkort te starten werk kán worden uitgevoerd – dus mensen, materieel en middelen zijn stipt aanwezig – en de geplande tijd daarvoor nog haalbaar is. Iedereen stemt pas in met een bepaald werkpakket, als ze het met de inhoud daarvan eens zijn (Hand shake). Samenvattend, Last Planner stuurt het bouwproces via korte vaste bijeenkomsten rond de volgende vragen:
• Welke werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd.
• Wat zijn de geplande werkzaamheden volgens de gezamenlijk gemaakte ‘pull-planning’.
• Welke werkzaamheden kunnen zoals gepland worden uitgevoerd?
• Wat moet er extra worden gedaan om de beloofde werkzaamheden op tijd uit te voeren?
PEP (Productie Evaluatie Planning)
Een ander gesprek dat eveneens wekelijks plaatsvindt, is de Productie Evaluatie Planning oftewel PEP. ‘Het Startklaar gesprek richt zich op het nu en de komende dagen van het proces, en het PEP concentreert zich op de operationele zaken’. ‘De uitvoerders evalueren dan wat er de afgelopen week is gebeurd. Ze kijken naar vijf aspecten: is de planning waargemaakt, is er veilig gewerkt, hebben we elkaar en elkaars werk met respect behandeld, was de kwaliteit goed, hoe werkt de logistiek en aanvoer van de materialen (JIT) en welke verbeterpunten zijn er. Tenslotte kijken we vooruit naar de komende week. Het eerste PEP-gesprek wordt één week na de start van de bouw gehouden, vervolgens vooraf ieder Startklaar-gesprek.
‘Go and see’
Verbeteropties komen niet alleen uit de PEP-gesprekken, maar zijn ook het resultaat van Ga naar de werkvloer (Gemba), het frequent bezoeken van de bouwplaats. In het kader van constante verbetering wordt eenieder gevraagd om te kijken of alles goed verloopt en/of er aanpassingen en verbeteringen in het proces noodzakelijk zijn. Alle vindingen en aanpassing worden dan ook besproken en vastgelegd voor nu en volgende projecten.

Bottom Line
Het doel van pull-planning en LEAN bouwen is om verspilling te voorkomen en tegelijkertijd het werk te stroomlijnen. Bovendien komen er wanneer LEAN bouwprocessen worden gebruikt minder vaak claims en betalingsgeschillen voor .