Bouwbestek maakt plaats voor ambities

Bouwbestek maakt plaats voor ambities

Vernieuw het aanbestedingsproces zodanig dat niet de prijs maatgevend is voor wie de opdracht krijgt, maar het beste plan om een bouwproject te realiseren. Dat biedt de mogelijkheid faalkosten omlaag te brengen. Vervolgens kan het bespaarde geld worden geïnvesteerd in duurzaam bouwen.

Geïntegreerde contracten kunnen een bouwproject sneller maken, de kwaliteit verhogen en zorgen voor slimmere oplossingen door de knowhow van de aannemers.