Ook LEAN voor bouw in Retail en dienstverlening

Ook LEAN voor (ver)bouw in Retail en dienstverlening.

De opdrachtgever moet ook de voordelen zien van LEAN bouwen of renoveren. De 60% reductie in doorlooptijd is in veel gevallen zeer interessant omdat hierdoor de service of verkoop eerder kan starten en dit ook nog met een besparing op bouwkosten. Gefaseerd herbouwen zorgt voor extra tijd, maar ook voor aanzienlijke extra kosten voor afscheiding, veiligheid en deels loskoppelen en aansluiten van installaties. Met een gemiddelde bouw- of renovatietijd in de winkel van 10-12 weken, zou dit een besparing van 6+ weken opleveren die volledig kan worden toegevoegd aan de jaaromzet, wat een 12% extra is bij nieuwe openingen of beduidend minder omzetverlies zou zijn tijdens herbouwt. Dit alles met een besparing op de investering van 15% -30%. Het zou de basis zijn voor een grootse (her) opening