6s voor overzicht en snelheid

De 6S-methode

6S, of 5S+1 is een methode uit het “lean management” vakgebied. Lean focust zich op het realiseren van maximale waarde, met zo min mogelijk verspilling. Door de kans op verspillingen weg te werken, dalen de operationele kosten en stijgt de winst van het bedrijf.
Hoe doet u dat?

Wel, met behulp van deze 6 S’en:

1. Sorteren:
Deel al het gereedschap en materiaal in uw bedrijf op in twee categorieën: noodzakelijk en overbodig. Verwijder daarna het overbodige materiaal, dat neemt alleen maar onnodig ruimte in beslag.
2. Schikken:
Geef al het gereedschap en materiaal dat overblijft een vaste plek. Organiseer het zodat iedereen alles vlot kan vinden en ook terug kan opbergen.
3. Schoonmaken:
Maak de werkplek schoon en neem preventieve maatregelen om deze stelselmatig schoon te houden.
4. Standaardiseren:
Door visuele hulpmiddelen te gebruiken kunnen de eerste drie S’en ondersteund worden: iedereen weet duidelijk wat ze moeten doen om de werkvloer op orde te houden.
5. Systematiseren:
Zorg dat de eerste vier pijlers standhouden. Maak uw medewerkers bewust van het belang en de persoonlijke voordelen van een goed georganiseerde werkplaats. Schakel desnoods hulpmiddelen in zoals controlelijsten, of regelmatige audits.
6. De extra S: Safety:
Maak de werkplaats veiliger door mogelijke gevaren en risicovolle situaties aan te duiden en/of te vermijden. Minder ongelukken betekent minder verspilling