LEANLINELOGO3a.fw

De bouw......

Waarom gaat het toch steeds mis?

Waarom negeren we de symptomen?

Hoe komt het toch dat we er in de bouw regelmatig zo’n rommeltje van maken? Hoe komt het dat er planningen worden gemaakt waarbij inzicht en overzicht in de werkzaamheden ontbreekt? Waarbij het onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook is het vaak onduidelijk wanneer er beslissingen genomen moeten worden en wanneer welke deelnemer in de keten nu precies waar en wat moet doen? Hoe kan het dat we al eeuwenlang prachtige dingen bouwen, maar toch iedere keer weer opnieuw onze werkwijze willen uitvinden?

De symptomen hiervoor zijn voor alle herkenbaar: veel fouten, frustratie en boosheid op de bouwplaats. Veel verwijtende e-mails en juridisch getouwtrek over en weer, voortdurend uitlopende planningen en kostenoverschrijdingen. Niet zelden teleurgestelde opdrachtgevers en ziekte-uitval van goede vakmensen.

(Bron: Cobouw | Mag het allemaal wat eenvoudiger?)

Is LEAN de oplossing?

Bedrijven die al met Lean aan de slag zijn gegaan weten het: Lean werkt!

 • 80% sneller
 • 30-50% goedkoper
 • 0 opleverpunten
 • 15% hogere Productiviteit
 • 50-60% minder ongevallen
 • 70% minder bouwafval
 • 30% minder C02- uitstoot
 • 95% binnen tijd en budget
(BRON: boek - Lean vertaald naar projecten – Rudy Gort)

Waar komt het vandaan, dat LEAN?

Het Toyota Production System en de Toyota Way is de basis van het Lean werken. Het begrip Lean werd geïntroduceerd door de Amerikanen James P. Womack en Daniel Jones, die de Toyota productiewijze beschreven.

550x839
IMG_0047
IMG_0043
IMG_0044
IMG_3380

Wanneer ga je LEAN?

"Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt" (Johan Cruijff)

In een tijd met de ene crisis na de andere moeten we als bedrijven ons blijven vernieuwen om te zorgen dat we weerbaar blijven. Openstaan voor verandering en nieuwe ideeën.

Om echt over te stappen naar Lean werken is het nodig ruimte te geven dat het gedrag van medewerkers kan veranderen. Oude gewoontes en vertrouwde werkwijzen hoeven niet zomaar ingeruild te worden voor nieuwe, bepaal welke routines wel en niet werken en welke verbeterd kunnen worden door elke stap te analyseren en te beschrijven (waardestroom). Lean werken is niet iets voor bepaalde werknemers of voor erbij, maar in plaats van. Het moet iedereen ontlasten en waarde aan bedrijf en klant toevoegen, niet tijdrovend en extra werk zijn.

LEAN implementatie, houd het simpel!

Dus geen dik rapport met cijfers waarom het allemaal anders moet, maar met een interactief "hands-on" verandertraject.
En juist daar zie ik voor mijzelf dan ook de uitdaging: maak het bij het begin allemaal wat minder ingewikkeld. Creëer simpele stappen die voor iedereen te begrijpen zijn. Gebruik geen over-load aan LEAN tools en begin simpel maar met een constante lijn van verbetering. Zorg dat LEAN denken en doen leuk en uitdagend is voor iedereen, vier je successen en creëer een lerende organisatie

Het is een gegeven dat er op de meeste bouwplaatsen meer ‘gewone’ mensen rondlopen dan LEAN-masters en “Black-belts”
Een simpele benadering helpt ook om nieuwkomers in het team, opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, ketenpartners, omwonenden en andere belanghebbende te betrekken bij het Lean proces. Als een van hen het niet begrepen dan is het te moeilijk en niet duidelijk genoeg. Maak dan de aanpassingen die nodig zijn zodat allen in het proces het wèl begrijpen en als een team in de zelfde richting gaan.

Voor wie zou je het gaan doen?

Lean bouwen brengt niet alleen grote voordelen voor de opdrachtgevers met zich mee, maar ook voor de het bedrijf of een samenwerking tussen een groep van ZZP'ers zelf. Voor medewerkers zorgt Lean voor meer inzicht, verantwoordelijkheid, werkplezier en teamgeest.

Doordat werkzaamheden in één keer goed uitgevoerd worden (foutvrij van mij), hoeven er nagenoeg geen herstelwerkzaamheden meer te worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen verwachtingen naar de klant toe ook echt waargemaakt worden (tijdslijn & budget). Door de verschillende belangen goed op elkaar af te stemmen, zorg je voor een beter resultaat voor iedereen.

Stappenplan op weg naar een lerende organisatie

 • Inventarisatie vraagstelling
 • Selectie interne “sparringpartner(s)”
 • Voorbereiding trainingen
 • Kick-Off
 • Samenwerken aan constante verbetering
 • Train de Trainer (optie)
 • Tussentijdse evaluatie
 • Succes factoren voor verandering

 • Visie
 • Vaardigheden
 • Prikkels
 • Middelen
 • Helder plan
 • Als alle factoren aanwezig zijn kan er aan verandering en succes worden gewerkt.

  Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt (Einstein)

  Hulp en informatie nodig?

  Het succesvol implementeren van Lean omvat zowel Lean training & tools op het gebied van processen, planning en management als de zachte factoren zoals gedrag, leiderschap en cultuur.
  Met meer dan 7 jaar internationale ervaring als LEAN-coach en trainer help ik ook u graag op weg met het succesvol implementeren van Lean, zodat uw een lerende en constant verbeterende organisatie gaat worden, waar plezier, èèn team, eerlijkheid, vertrouwen, respect, afspraak is afspraak en foutvrij van mij de sleutelwoorden zijn.
  Speciale trainingen voor ZZp'ers collectief.

  Durven jullie het aan?

  LEANLINELOGO3.fw

  Blog - publicaties

  Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

  Veranderingsmanagement

  17 januari 2021

  Veranderingsmanagement De veranderingsmatrix is ontwikkeld als een manier om het proces van complexe verandering in een educatieve omgeving te conceptualiseren, en om degenen die betrokken zijn bij het implementeren van verandering te helpen om zowel het proces als de manieren te begrijpen waarop hun reacties op verandering begrepen kunnen worden. In termen van het bovenstaande […]

  Omgekeerde piramidestructuur

  17 januari 2021

  Omgekeerde piramidestructuur De omgekeerde piramidestructuur erkent dat elke organisatie bestaat om haar klanten te bedienen. Zonder klanten is er geen omzet, en zonder omzet is er geen bedrijf. In ruil voor inkomsten wordt van de organisatie verwacht dat zij specifieke en algemene diensten levert. De mensen die het meest geschikt zijn om klantvereisten te identificeren […]

  Kaizen teams

  17 januari 2021

  Lean proefprojecten / Kaizen Teams Proefprojecten zijn een goede manier om mensen in de organisatie die de Lean-filosofie omarmen en voor hen het experimenteren met vallen en opstaan de juiste manier is om oplossingen te bedenken. Proefprojecten werken het beste wanneer de eerste wordt gemaakt door een lokale manager die een voorvechter is van het […]

  Value Stream Mapping

  8 januari 2021

  Value Stream Mapping Laten we 2021 beginnen met een kritische blik op onze manier van werken, en onthoud dat het niet slim is om procedures te optimaliseren die u helemaal niet nodig hebt. Gebruik value stream mapping om te zien waar u de processen kunt vereenvoudigen! Wat ziet u en trekt uw aandacht als u […]

  Lean in de bouw

  16 januari 2021

  Lean in de bouw Naast het steeds verder vervolmaken van het BIM-model en 3D scannen is ook het bouwen volgens de lean-filosofie een niet weg te denken ontwikkeling. Lean in de bouw betekent werken aan waarde en het voorkomen verspilling tijdens het bouwproces. Plannen volgens Lean betekent bijvoorbeeld dat een volgende bouwactiviteit pas wordt uitgevoerd […]

  Ook LEAN voor bouw in Retail en dienstverlening

  9 januari 2021

  Ook LEAN voor (ver)bouw in Retail en dienstverlening. De opdrachtgever moet ook de voordelen zien van LEAN bouwen of renoveren. De 60% reductie in doorlooptijd is in veel gevallen zeer interessant omdat hierdoor de service of verkoop eerder kan starten en dit ook met een besparing op bouwkosten. Gefaseerd herbouwen zorgt voor extra tijd, maar […]

  Bouwbestek maakt plaats voor ambities

  10 januari 2021

  Bouwbestek maakt plaats voor ambities Vernieuw het aanbestedingsproces zodanig dat niet de prijs maatgevend is voor wie de opdracht krijgt, maar het beste plan om een bouwproject te realiseren. Dat biedt de mogelijkheid faalkosten omlaag te brengen. Vervolgens kan het bespaarde geld worden geïnvesteerd in duurzaam bouwen. Geïntegreerde contracten kunnen een bouwproject sneller maken, de […]

  Gelijktijdige ontwikkeling en engineering

  8 januari 2021

  Gelijktijdige ontwikkeling en engineering Samenwerken aan de basis van elk project: Tijd – prijs – kwaliteit. Van plan tot oplevering. Concurrent Engineering kan ook omschreven worden als het streven om klassieke sequentiële processen vroegtijdig parallel te laten verlopen. Een samenwerking van opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders. Voordelen: Tegelijk en gezamenlijk ontwerpen van het werk en planmatig […]

  Denken aan onderhoud voor je begint.

  9 januari 2021

  Denk aan onderhoud voor je begint. Onderhoud is niet iets dat komt na de bouw of verbouwing maar moet een wezenlijk onderdeel zijn van de engineering en planning. Onderhoudskosten volgen je voor een langere tijd en kunnen de kosten van een weloverwogen investering ver te boven gaan. Dus ook hier is het belangrijk dat ketenpartners […]

  Partners in LEAN

  9 januari 2021

  Partners in LEAN Een geoliede “LEAN machine” loopt het best met vaste onderdelen. Ketenpartners die samenwerken op een transparante en doelgerichte manier. Het samenwerken op meerdere projecten heeft een grote meerwaarde dan een eenmalige samenwerking op basis van een selectie op beste prijs. Alleen door een goede samenwerking en vertrouwen kunnen de 3 componenten “tijd […]