LEAN Team

Denk je soms hoe kunnen we sneller en efficiënter bouwen, zonder dat het harder werken wordt?

Hoe stem je de werkzaamheden nog beter op elkaar af?

Hoe zorg je voor minder restpunten en lever je ook nog eens ruim op tijd en binnen budget op?

Als dit de vragen zijn die je bezighouden als je een team bouwplaatsmedewerkers begeleidt, dan is Lean het antwoord op je vragen.

In een Lean team weet iedereen van elkaar wie, wat, wanneer doet en wat hij nodig heeft. Knelpunten worden gezamenlijk opgelost. Er zijn minder uren nodig, dus de kosten gaan omlaag. En misschien nog wel het belangrijkste: iedereen werkt er met plezier!

"Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt"

(Johan Cruijff)

In een tijd met de ene crisis na de andere moeten we als bedrijven ons blijven vernieuwen om te zorgen dat we weerbaar blijven. Openstaan voor verandering en nieuwe ideeën. Om echt over te stappen naar Lean werken is het nodig ruimte te geven zodat het gedrag van medewerkers kan veranderen. Oude gewoontes en vertrouwde werkwijzen hoeven niet zomaar ingeruild te worden voor nieuwe, bepaal welke routines wel en niet werken en welke verbeterd kunnen worden door elke stap te analyseren en te beschrijven (waardestroom). Lean werken is niet iets voor bepaalde werknemers of voor erbij, maar in plaats van. Het moet iedereen ontlasten en waarde aan de klant en het bedrijf toevoegen, niet tijdrovend en extra werk zijn.

Waarom gaat het toch steeds mis?

Hoe komt het toch dat we er in de bouw regelmatig zo’n rommeltje van maken? Hoe komt het dat er planningen worden gemaakt waarbij inzicht en overzicht in de werkzaamheden ontbreekt? Waarbij het onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook is het vaak onduidelijk wanneer er beslissingen genomen moeten worden en wanneer welke deelnemer in de keten nu precies waar en wat moet doen? Hoe kan het dat we al eeuwenlang prachtige dingen bouwen, maar toch iedere keer weer opnieuw onze werkwijze willen uitvinden?

De symptomen hiervoor zijn voor alle herkenbaar: veel fouten, frustratie en boosheid op de bouwplaats. Veel verwijtende e-mails en juridisch getouwtrek over en weer, voortdurend uitlopende planningen en kostenoverschrijdingen. Niet zelden teleurgestelde opdrachtgevers en ziekte-uitval van goede vakmensen.

Bedrijven die al met Lean aan de slag zijn gegaan weten het:

Lean werkt!

  • 80% sneller
  • 30-50% goedkoper
  • 0 opleverpunten
  • 15% hogere Productiviteit
  • 50-60% minder ongevallen
  • 70% minder bouwafval
  • 30% minder C02- uitstoot
  • 95% binnen tijd en budget

(BRON: boek - Lean vertaald naar projecten – Rudy Gort)

Voor wie zou je het gaan doen?

Lean bouwen brengt niet alleen grote voordelen voor de opdrachtgevers met zich mee, maar ook voor het bedrijf en ketenpartners of een samenwerking tussen een groep van ZZP'ers. Voor de medewerkers zorgt Lean voor meer inzicht, verantwoordelijkheid, werkplezier en teamgeest.

Doordat werkzaamheden in één keer goed uitgevoerd worden (foutvrij van mij), hoeven er nagenoeg geen herstelwerkzaamheden meer te worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen verwachtingen naar de klant toe ook echt waargemaakt worden (kwaliteit, tijdslijn & budget). Door de verschillende belangen van de ketenpartners goed op elkaar af te stemmen, zorg je voor een beter resultaat voor iedereen.

LEAN implementatie, houd het simpel!

10 stappenplan

Dus geen dik rapport met cijfers waarom het allemaal anders moet, maar met een interactief "hands-on" verandertraject.

Maak het bij het begin allemaal wat minder ingewikkeld. Creëer simpele stappen die voor iedereen te begrijpen zijn. Geen overload aan LEAN tools en begin simpel maar met een constante lijn van verbetering.

Zorg dat LEAN denken en doen leuk en uitdagend is voor iedereen, vier je successen en creëer een lerende organisatie.

Het tien stappen plan is het resultaat van vele jaren Lean plannen & trainen en is toe te passen bij de meeste bouwprojecten. De methodiek is vooral ontwikkeld om Lean werken tot een succes te maken!

plan van aanpak

Mensen willen veranderen, maar mensen willen niet veranderd worden!

Verandering mogelijk maken; mensen willen veranderen maar dat moet dat wel mogelijk gemaakt en gestimuleerd worden.

Veranderen doe je samen!; een waarheid als een koe. Een organisatieverandering zal alleen slagen als je de betrokken personen bij de verandering betrekt. Geef deze mensen de ruimte om binnen de kaders van de verandering mee te denken en keuzes te maken. Door hun inbreng zal de verandering alleen maar beter worden. Tegelijkertijd zal ook de bereidheid om te veranderen groter worden.

Het succesvol implementeren van Lean; omvat zowel Lean training & tools op het gebied van processen, planning en management als de zachte factoren zoals gedrag, leiderschap en cultuur. Met meer dan 7 jaar internationale ervaring als LEAN-coach en trainer help ik ook u graag op weg met het succesvol implementeren van Lean, zodat uw bedrijf ook een lerende en constant verbeterende organisatie gaat worden, waar plezier, èèn team, eerlijkheid, vertrouwen, respect, afspraak is afspraak en foutvrij van mij de sleutelwoorden zijn.

* Voor samenwerkende ZZP’ers hebben wij een speciaal aangepast programma.